top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Casa Momo
 

Artikel 1 | ALGEMEEN

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Casa Momo, gevestigd te Haarlem, KvK 93100094, verzamelt en verwerkt van haar klanten, huurders en bezoekers van haar website.

 2. Casa Momo hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
   

Artikel 2 | VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Casa Momo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren:

  • Voor- en achternaam

  • Bedrijfsnaam (optioneel)

  • KvK nummer (optioneel)

  • BTW nummer (optioneel)

  • Factuurgegevens

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Betalingsinformatie
    

Artikel 3 | DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 1. Casa Momo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  • Casa Momo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

  • Casa Momo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
    

Artikel 4 | GEGEVENSBEWARING

 1. Casa Momo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar in verband met wettelijke fiscale verplichtingen.

  • Overige gegevens: Bewaartermijn zolang u gebruikmaakt van onze diensten en tot maximaal 2 jaar daarna, tenzij u eerder een verzoek tot verwijdering indient.
    

Artikel 5 | DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 1. Casa Momo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casa Momo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 2. Casa Momo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   

Artikel 6 | COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN PIXELS

 1. Casa Momo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 2. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 3. Daarnaast maken wij gebruik van pixels, zoals Facebook Pixels, om de effectiviteit van onze advertenties te meten en om u relevante advertenties aan te bieden. Deze pixels verzamelen informatie over uw gebruik van onze website en uw interacties met onze advertenties.

 4. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Artikel 7 | GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Momo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casamomo.nl.

 3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
   

Artikel 8 | HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 1. Casa Momo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@casamomo.nl.
   

Artikel 9 | CONTACTGEGEVENS

Casa Momo
Gonnetstraat 24

2011 KA Haarlem

KVK: 93100094

BTW: NL866276385B01

TEL: 0610492616

bottom of page